Version: 1.3.47 (16. marts 2021)

Download Link: PermidoOutlookClientSetup1.3.47.msi

 • Forbedringer
  • Optimering : Optimeret mappe skift
  • Tilføjelse : Signering af dll'er


Gamle versioner

Version: 1.3.44 (19. juni 2020)

Download Link: PermidoOutlookClientSetup1.3.44.msi

 • Hotfixes
  • Fixed : Permido button not being shown in draft folder under certain circumstances
  • Fixed : Marks sent mail as being read
  • Fixed : No longer crashes Outlook client when sending a mail without a subject

Version: 1.3.42 (05. juni 2020)

Download Link: permidooutlookclientsetup1.3.42.msi

 • Hotfixes
  • Improvement : Shows selected delivery methode and delivery priorities on sent mail if available

Version: 1.3.39 (27. maj 2020)

Download Link: permidooutlookclientsetup1.3.39.msi

 • Hotfixes
  • Løser fejl hvor man bliver spurgt om at logge ind i Permido når Outlook åbnes

Version: 1.3.33 (18. maj 2020)

Download Link: permidooutlookclientsetup1.3.33.msi

 • Hotfixes
  • Løser fejl ved login
  • Løser fejl i forbindelse med tokens som udløber
  • Løser 'Move to sent' problem
  • Løser fejl som kræber gen-login
  • Forbedrer Support Mail' logning
  • Diverse forbedringer

Version: 1.2.983 (19. marts 2020)

Download Link: permidooutlookclientsetup1.2.983.msi

 • Hotfixes
  • Løser fejlen „Error while moving mail to sent folder“
  • Løser problem hos brugere med mere end en indbakke i Outlook

Version: 1.2.96 (16. marts 2020)

Download Link: permidooutlookclientsetup1.2.96.msi

 • Kodeord kan nu skiftes i Permido Webportalen
 • Tunnel mail er nu frigivet. Kontakt help@permido.com for at få det gratis, hvis du allerede har Permido.
 • Automatisk valg af „Sikker mail“ til mere end 500 danske offentlige institution og private virksomheders emailadresser.
 • Det er nu muligt for administratorer at definere forskellige Afleveringsmetoder til opgavespecifikke mails. F.eks. „Tunnelmail“, „Personfølsomme data“
 • Permido knappen skifter nu farve alt efter om det kan lade sig gøre at sende mailen med den ønskede krypteringsmetode.

Version: 1.2.72

Download Link: permidooutlookclientsetup1.2.72.msi

 • Løser problem med langsom opstart som resulterer i at Oulook deaktiverer addinén.
 • Tilføjer modtagere i 'Til' og 'CC' til autogenererede og konverterede Permido mails
 • Tekst opdateringer
 • Bruger nye backend servere der sender mails hurtigere til slut modtagerene
 • En masse mindre optimeringer
 • Diverse fejlrettelser
 • Opdaterede 3. parts programbiblioteker som bruges af Permido

Version: 1.2.66

Fejlrettelser:

 • Retter problem hvor Permido knappen i særlige tilfælde mangler.

Version: 1.2.65

Fejlrettelser:

 • Løser konflikt set med Unik Advosys Addin.

Version: 1.2.63

Forbedringer:

 • Konverterer automatisk både gamle og nye Permido mail når de vælges
 • Klienten tjekker nu for nye opdateringer når den startes
 • Der er blevet tilføjet en hjælpe-knap, support-knap og opdaterings-knap i Outlook menuen.

Fejlrettelser:

 • Login status bliver nu sat korrekt, efter en midlertidig afbrydelse af internet forbindelsen.

Version: 1.2.48

Forbedringer:

 • Krypteret kommunikation Permido kunder imellem. Som Permido kunde har du ikke længe behov for at logge ind i Webklienten, når du modtager en Permido e-mail fra en kollega eller en anden Permido kunde. Vi konverterer helt automatisk notifikationsmailen til en krypteret e-mail, når du modtager den. Så bliver det ikke simplere og mere brugervenligt. Så længe Outlook kører med Permido aktiveret, vil du dermed kunne læse dine Permido e-mails direkte i din indbakke, og derefter også på dine mobile enheder.
 • Besvarelse af Permido krypterede e-mails vil fremadrettet blive krypteret automatisk som standard.

Fejlrettelser:

 • Formatering af notifikationsmailen er forbedret, således at signatur logoer bliver vist korrekt i mailklienter der før havde problemer med at vise dem.
 • Outlook lavede ind i mellem en fejl ved lukning af programmet.
 • Der er desuden rettet en række stavefejl og lignende.
 • Sidst ændret: 7 måned siden