Whitelist IP i Office 365

Dette dokument viser hvordan man whitelister Permidos IP-adresse i Office 365. Permido bruger IP adressen 52.157.207.208 til at sende mails fra.

Sektion 1: Opret en "Tillad liste"

Step 1:

Log ind i dine mail server administrator portal (https://admin.microsoft.com/AdminPortal), vælg „Startside“, „Vis alle“ og derefter „Exchange“

Step 2:

Klik på „Vis alle“ og derefter Exchange.

Step 3:

Klik på „Forbindelsesfilter“

Step 4:

Klik på „Forbindelsesfilter“ og derefter på blyanten for at ændre „default forbindelsesfilter“.

Step 5:

Vælg derefter „Filtering af forbindelse] og tilføj Permidos IP adresse 52.157.207.208 i „Tilladt IP-adresse“

Step 6:

Click OK og Gem. Det næste du bør gøre er at tilføje en transport regel som sikrer at mails dit domain som sendes Permido aldrig ender i SPAM folderen.

Sektion 2: Omgå spam filtrering

For at sikre at Permido mails ikke ikke fanges i Microsofts EOP spamfilter, skal du udføre nedenstående steps.

Step 1:

Gå til Admin Admin → Exchange → MailFlow.

Step 2:

Klik på (+) for at oprette en ny regel.

Exchange Administration:

Step 3:

Giv den nye regel et sigende navn, f.eks. „Bypass Clutter & Spam Filtering by IP Address“ og klik derefter på „Flere instillinger“

Vælg derefter „Anvend denne regel, hvis…“, „Afsender…“, „har en IP-adresse, der er indenfor et af disse områder eller matcher præcist“

Ny regel:

Step 4:

Angive afsender IP adressen 52.157.207.208. Det er denne IP-adresse Permido benytter til af afsende nogle mails.

Step 5:

Under „Gør følgende“, klik på „Rediger meddelelsesegenskaberne…“ og „Angiv et brevhoved“

Ret nu indstillingerne i brevhovedet.

Step 6:

Opret et brevhoved med navnet: „X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter“ og giv den værdien „true“.

Bemærk at for både „X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter“ og værdien „true“ skældnes mellem store og små bogstaver.

Step 7:

Klik på knappen „tilføj handling“ og vælg „Rediger meddelelsesegenskaberne..“ og „angiv tillidsniveauet for spam“ og giv den værdien „Tilsidesæt spamfiltrering“.

Step 8:

Klik nu på Gem hvor efter transportreglen bliver aktiv.

Nedenfor er et eksempel på en færdig regel.

  • Sidst ændret: 14 måned siden