Guide til køb af Oces III certifikat

1.) Login

Første trin er, at du logger ind på https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk med en bruger der har brugeradministrations rollen.

2.) Opret certifikatprofil

Klik på menu punktet ‘Certifikater’ og derefter på ‘Opret certifikatprofil’.

2.a)  Udfyld ‘Stamdata’ siden

VIGTIGT: Hvis du anvender Exchange online, og har Permido For MS365, anbefaler vi at ‘Certifikatnavn’ og ‘E-mailadresse i certifikat’ udfyldes med ‘sikkermail@<navnet-på-dit.domæne>’. Eksempelvis såfremt dit domæne er ‘advokat-jensen.dk’, skal du skrive ‘sikkermail@advokat-jensen.dk’ i begge af felterne. Uden anførselstegn. Hvis du derimod har Standard Permido skal der skrives den e-mail adresse, som du er blevet vist i forbindelsen med oprettelsen på https://app.permido.com, typisk er det ‘<navnet-på-dit.domæne>@mx.permido.com’. Hvis du er i tvivl kan du kontakte vores support på help@permido.com.

‘Navn på kontaktperson’ og ‘E-mailadresse på kontaktperson’ udfyldes typisk med navn og e-mailadresse på den bruger der laver oprettelsen.

 

2.b) Udfyld ‘Certifikater’ siden

Vælg de viste værdier og HUSK at tjekke af i ‘Føj certifikat til den offentlige certifikatdatabase’.

Slut af med at trykke på ‘Opret certifikatprofil og bestil certifikat’.

2.c) Bekræft oprettelse

Tjek at alle værdier er som de skal være og klik på ‘Bekræft oprettelse’.

 

3.) Notér engangskoden

Tryk på ‘Vis’ og notér engangskoden ned.

 

4.) Vent på e-mail og tryk på linket

“Få certifikatet udstedt her”

 

5.) Indtast engangskoden

Dette er engangskoden du noterede ned før.

 

6.) Accepter vilkår

 

7.) Notér adgangskoden

 

8.) Hent certifikat

9.) Det var det